„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Ustawienia