Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 1 Badania i innowacjeDziałanie 1.2 Badania celowe

„Prace B+R w zakresie opracowania technicznego systemu rozdzielnic niskiego napięcia o szynach zbiorczych na prąd znamionowy ciągły do 10 000 A z systemem szynoprzewodów,bezprzewodowym pomiarem temperatury szyn i systemem łukochronnym”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe

Ustawienia