11.04.2017 - ZAKOŃCZONY!

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

zapraszamy do składania ofert na:

Zapytanie nr 1 – „Laboratorium pomiarowo rozruchowe” – ZAKOŃCZONY!

Zapytanie ofertowe*PDF
Załączniki do zapytania*PDF

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/POPW/1.3.1

Projekt pt. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R poprzez uruchomienie produkcji rozdzielnicy przedziałowej SN o wysokich parametrach prądowych”

Wyniki postępowania*PDF
11.04.2017 - ZAKOŃCZONY!

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu z EFS w ramach POKL priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1.1 pt. ” Wzrost konkurencyjności grupy HABeR Energia” , zapraszamy do składania ofert na zarządzanie, szkolenia i doradztwo, szkolenia APICS w przedstawionych poniżej „zapytaniach ofertowych”.

Termin składania ofert:

Procedura Zarządzanie: do 14.11.2013 r. do godz. 15.00.
Szkolenia i Doradztwo: do 15.11.2013 r. do godz. 15.00.
Szkolenia APICS: do 15.11.2013 r. do godz. 15.00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERT:

 

Procedura Zarządzanie:

• Zakres tematyczny usługi
• Wzór formularza ofertowego
• Oświadczenie o braku powiązań
• Zapytanie ofertowe

 

Szkolenia i Doradztwo:

• Zakres szkolenia i doradztwo
• Wzór formularza ofertowego
• Oświadczenie o braku powiązań
• Zapytanie ofertowe

 

Szkolenia APICS:

• Zakres APICS
• Wzór formularza ofertowego
• Oświadczenie o braku powiązań
• Zapytanie ofertowe

Ustawienia