HABER-XL

System rozdzielnic niskonapięciowych na bazie wyłączników powietrznych do 6300 A, wyłączników kompaktowych i rozłączników bezpiecznikowych. System został przebadany i certyfikowany w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie w pełnym zakresie badań.

Elastyczność jego systemowych rozwiązań pozwala konstruktorowi łatwo i szybko go konfigurować.

HABER-XL opcjonalnie może być wyposażona w systemy bezpieczeństwa i monitoringu: HABER ARCgurard, HABER TERMguard, HABEROPTIguard.

Zgodność z normami

Rozdzielnica HABER - XLzostała przebadana i certyfikowana w pełnym zakresie badań w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie pod kątem wymagań norm

PN-EN IEC 61439-1:2021-10
PN-EN IEC 61439-2:2021-10
PN-EN IEC 61439-5:2015-02
PN-EN 61921:2005
PN-EN 60529:2003
PN-EN 50274:2004
PN-HD 60364-5-53:2022-10
PN-EN 62262/2003

Rozdzielnica HABER-XL przebadana została zgodnie z normą łukochronności PN-E 05163:2002

Budowa rozdzielnicy

Konstrukcję nośną rozdzielnicy HABER-XL stanowi szkielet ramowy z profilowanej blachy o grubości 2 mm zabezpieczony antykorozyjnie.
Drzwi, osłony boczne i tylne posiadają perforacje wentylacyjne dolne i górne.
Drzwi posiadają perforowaną konstrukcję wzmacniającą pozwalającą montować od wewnątrz wsporniki lub korytka kablowe.
Bloki aparatowe występują w postaci paneli montażowych wraz z metalowymi maskownicami osłaniającymi aparaty i izolacyjnymi osłonami przyłączy kablowych. Kable i przewody wprowadzane są do rozdzielnic przez różnego rodzaju przepusty kablowe dostosowane do stopnia szczelności
obudowy. Pojedyncze obudowy łączy się ze sobą poprzez skręcenie w zestawy w celu osiągnięcia wymaganej konfiguracji.
Dla bezpieczeństwa wszystkie pola wraz z kompensacyjnymi stojącymi w ciągu szyn zbiorczych wykonane są w formie podziału wewnętrznego poprzez zastosowanie systemowych przegród i osłon.

Typy pól
 • Odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi zabudowy stałej
 • Odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi
  z mechanizmem migowym w wersji wtykowej
 • Odbiorcze z wyłącznikami lub rozłącznikami MCCB
 • Odbiorcze z kasetami wysuwnymi
 •  Odbiorcze w wersji wtykowej lub stałej
 • Odbiorcze dwuczłonowe z modułami wysuwnymi.
 • Odbiorcze do indywidualnej konfiguracji
 • Kompensacji mocy biernej
 • Narożne – dla nietypowego ustawienia rozdzielnic
Bloki wyłącznikowo-rozłącznikowe 
 • Zasilanie linii odejściowych wyposażone w wyłączniki pionowe do 1600 A lub poziome do 630 A oraz mieszane zestawy z rozłącznikami bezpiecznikowymi do 1600 A
 • Forma wewnętrznego podziału do 4a
 • Indywidualne rozwiązania dla sterowania, napędów silnikowych, itp.
 • Dla indywidualnych aplikacji moduły wtykowe oraz rozłączniki bezpiecznikowe wtykowe mające możliwość wymiany podczas pracy
  rozdzielnicy
 • Łatwa obsługa i zredukowanie czasu postoju

Pobierz

Katalog produktów HABER Energia
*PDF

Poznaj klientów
którzy nam zaufali

Firma Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. wyprodukowała i dostarczyła wysoko specjalizowane rozdzielnice elektryczne do obiektów o różnym charakterze działalności – od różnorodnych gałęzi przemysłu przez energetykę, obiekty komercyjne, po budownictwo mieszkaniowe.

Szerokie spectrum wykorzystania naszych rozwiązań jest możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia. Zespół projektowy przygotowujący dokumentację techniczną każdorazowo dostosowuje rozwiązania do warunków środowiskowych i lokalowych, w jakich będą pracować nasze rozdzielnice. Indywidualizacja rozwiązań oraz najwyższa jakość wykonania są naszymi atutami na rynku producentów urządzeń rozdziału energii niskiego i średniego napięcia. O zakresie zastosowań naszych rozdzielnic może świadczyć poniższe zestawienie naszych realizacji.

Apartamentowiec Złota 44

Inną ważna realizacją, tym razem z segmentu budownictwa komercyjnego, była dostawa rozdzielnic do budowanego apartamentowca Złota 44, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Złotej.

W zakres zamówienia wchodziło osiem rozdzielnic wykonanych w oparciu o system HABeR-XL na prąd znamionowy do In 2000A i stopniu szczelności IP31, kilka z tych rozdzielnic wyposażono dodatkowo w układy samoczynnego załączania rezerwy SZR.

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu

HABER ENERGIA Sp. z o.o jako renomowany producent bierze udział w realizacji dużych projektów budowlanych zapewniając kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń rozdziału energii. Do takich projektów należy m.in. budowa nowego sarkofagu nad uszkodzonym reaktorem Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, którego konstrukcja ma przykryć stare, betonowe zabezpieczenie zniszczonego przez wybuch czwartego reaktora. Produkując urządzenia najwyższej jakości, jesteśmy zadowoleni, że możemy brać udział w realizacjach o takiej randze.

Na potrzeby inwestycji w Czarnobylu od października 2015 do dziś trwają dostawy rozdzielnic nN, na tą chwilę dostarczyliśmy około 100 pól rozdzielnic głównych wykonanych w systemie HABeR-XLWR na prąd znamionowy do In 4000A o stopniu szczelności IP31 wraz z kilkudzesięciometrowym zestawem odpornych na drgania sejsmiczne, miedzianych szynoprzewodów HABeR-LDX. Odporność szynoprzewodów HABeR-LDX do 9 punktów w skali MSK-64 potwierdza otrzymany certyfikat UKRsepro.

Porozmawiajmy

Wiemy, że dobra komunikacja to podstawa oraz, że każdy detal się liczy, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Wspólnie ustalimy szczegóły zamówienia.

Ustawienia