HABER-SM6

Największymi zaletami rozdzielnicy HABER-SM6 są:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • łatwość instalacji
 • szybkość montażu i projektowania

HABER-SM6 doskonale sprawdzi się w sieciach energetycznych SN, stacjach rozdzielczych, w obiektach komercyjnych, przemysłowych, wytwarzania energii elektrycznej oraz w instalacjach fotowoltaicznych.

DOBIERZ PRODUCENTA APARATURY WG POTRZEB – ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, MITSUBISHI

Opcjonalnie HABER-SM6 może być wyposażona w systemy bezpieczeństwa HABER ARCguard, HABER TERMguard, system monitoringu HABER VIDEOguard oraz HABER OPTIguard.

Zgodność z normami

Rozdzielnica HABER-SM6 została przebadana i certyfikowana w pełnym zakresie badań w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie pod kątem wymagań norm.

PN-EN 62271-1:2018 – 02

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
Część 1: Postanowienia wspólne.

PN-EN 62271-200:2022 – 02

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych
na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

 

PN-EN 62262:2003

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).

PN-EN 60529:2001

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Charakterystyka rozdzielnicy

 • Napięcie znamionowe 12/17,5/24/36 kV
 • Klasyfikacja wg IAC – AFL
 • Kategoria LSC2A-PI
 • Prąd znamionowy 630 A/1000 A
 • Stopień ochrony IP3X
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Opcjonalnie na życzenie Klienta HABER-SM6 może być wyposażona w systemy bezpieczeństwa: HABER TERMguard, HABER ARCguard, HABER VIDEOguard i HABER OPTIguard.

 

Budowa rozdzielnicy

Modułowa, zwarta konstrukcja w osłonie metalowej gwarantuje systemowi wysoki poziom bezpieczeństwa i łukoochronności. Wyposażona w rozłączniki i wyłączniki próżniowe posiada odpowiednio dopasowane blokady mechaniczne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obsługi oraz poprawnych operacji łączeniowych. Obsługa rozdzielnicy HABER-SM6 jest nieskomplikowana, co pozwala na obsługę przez personel nawet z niedużym doświadczeniem.

Standardowe pola systemowe pozwalają na konfigurowanie dowolnych układów rozdzielnic o zróżnicowanym stopniu złożoności od prostych po rozbudowane układy rozdziału energii. Rozdzielnice wykonywane są w obudowach z blachy stalowej ocynkowanej, wzmocnione konstrukcją spawaną z profili stalowych.

Główne przedział rozdzielnicy
 • Przedział szyn zbiorczych
 • Przedział obwodów wtórnych
 • Przedział wyposażenia głównego
Typy pól
 • AS/RS – dla przewodu przychodzącego/pionu magistrali
 • AT – dla przewodu przychodzącego z uziemnikiem
 • I – liniowe przychodzące/wychodzące
 • TM – transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym
 • ITD – transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym z przekładnikami lub przetwornikami prądowymi oraz przekaźnikiem samozasilającym
 • ITI – transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym z przekładnikami lub przetwornikami prądowymi oraz
  przekaźnikiem pośrednim
 • ITB – transformatorowe odwrotne z wyłącznikiem próżniowym, przekładnikami lub przetwornikami prądowymi oraz przekaźnikiem pośrednim
 • ITI2 – transformatorowe z odłącznikiem podwójnym, z wyłącznikiem próżniowym, przekładnikami lub przetwornikami
  prądowymi oraz przekaźnikiem pośrednim
 • MV – pomiarowe z przekładnikami napięciowymi
 • MA – pomiarowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi
 • MAS – pomiarowe z przekładnikami prądowymi, przekładnikami napięciowymi oraz łącznikiem

Rozszerzona gwarancja

Dla klientów, którzy chcą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa – oferujemy możliwość wydłużenia gwarancji.

• Warunki gwarancji są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

• Przedłużenie gwarancji może być uzależnione od wykonywania płatnych przeglądów okresowych.

• Zakres, częstotliwość i koszt przeglądów zostaną ustalone indywidualnie z Klientem na podstawie zamówienia i wymogów.

 

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się ze swoim Opiekunem Handlowym lub Biurem Regionalnym.

Pobierz

Katalog produktów HABER Energia
*PDF

Poznaj klientów
którzy nam zaufali

Firma HABER Energia sp. z o.o. wyprodukowała i dostarczyła wysoko specjalizowane rozdzielnice elektryczne do obiektów o różnym charakterze działalności – od różnorodnych gałęzi przemysłu przez energetykę, obiekty komercyjne, po budownictwo mieszkaniowe.

Szerokie spectrum wykorzystania naszych rozwiązań jest możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia. Zespół projektowy przygotowujący dokumentację techniczną każdorazowo dostosowuje rozwiązania do warunków środowiskowych i lokalowych, w jakich będą pracować nasze rozdzielnice. Indywidualizacja rozwiązań oraz najwyższa jakość wykonania są naszymi atutami na rynku producentów urządzeń rozdziału energii niskiego i średniego napięcia. O zakresie zastosowań naszych rozdzielnic może świadczyć poniższe zestawienie naszych realizacji.

Apartamentowiec Złota 44

Inną ważna realizacją, tym razem z segmentu budownictwa komercyjnego, była dostawa rozdzielnic do budowanego apartamentowca Złota 44, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Złotej.

W zakres zamówienia wchodziło osiem rozdzielnic wykonanych w oparciu o system HABeR-XL na prąd znamionowy do In 2000A i stopniu szczelności IP31, kilka z tych rozdzielnic wyposażono dodatkowo w układy samoczynnego załączania rezerwy SZR.

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu

HABER ENERGIA Sp. z o.o jako renomowany producent bierze udział w realizacji dużych projektów budowlanych zapewniając kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń rozdziału energii. Do takich projektów należy m.in. budowa nowego sarkofagu nad uszkodzonym reaktorem Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, którego konstrukcja ma przykryć stare, betonowe zabezpieczenie zniszczonego przez wybuch czwartego reaktora. Produkując urządzenia najwyższej jakości, jesteśmy zadowoleni, że możemy brać udział w realizacjach o takiej randze.

Na potrzeby inwestycji w Czarnobylu od października 2015 do dziś trwają dostawy rozdzielnic nN, na tą chwilę dostarczyliśmy około 100 pól rozdzielnic głównych wykonanych w systemie HABeR-XLWR na prąd znamionowy do In 4000A o stopniu szczelności IP31 wraz z kilkudzesięciometrowym zestawem odpornych na drgania sejsmiczne, miedzianych szynoprzewodów HABeR-LDX. Odporność szynoprzewodów HABeR-LDX do 9 punktów w skali MSK-64 potwierdza otrzymany certyfikat UKRsepro.

Porozmawiajmy

Wiemy, że dobra komunikacja to podstawa oraz, że każdy detal się liczy, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Wspólnie ustalimy szczegóły zamówienia.

Ustawienia