HABER-SZR

System HABER-SZR na podstawie informacji o aktualnie dostępnych źródłach zasilania steruje aparatami wykonawczymi zgodnie z diagramem łączeń. Wszelkie przełączenia układu wykonywane są z zachowaniem blokad elektrycznych, mechanicznych i programowych.

Charakterystyka produktu

HABER-SZR to układ przeznaczony do zapewnienia ciągłości zasilania niskiego napięcia priorytetowych odbiorców energii elektrycznej. Automatyka HABER-SZR może pracować według jednego z wielu standardowych diagramów łączeń lub diagramu indywidualnie dostosowanego do projektu. Liczba źródeł zasilania oraz liczba aparatów wykonawczych w zależności od potrzeb projektu jest dowolna.
Czas zwłoki automatyki można dopasować do działania urządzeń zasilających i odbiorczych. Jest on konfigurowalny odrębnie w zależności od zaniku oraz powrotu napięcia i ustawiany osobno dla otwarcia i zamknięcia aparatów wykonawczych. Jeżeli układ pracuje z generatorem prądotwórczym, ustawiany jest również czas opóźnienia startu oraz rozbiegu generatora. System może automatycznie uruchamiać agregat prądotwórczy oraz kontrolować jego gotowość do przyjęcia obciążenia.

Cechy produktu

 • Kontrola dowolnej liczby źródeł zasilania
 • Przełączanie zasilania pomiędzy źródłami podstawowymi i rezerwowymi
 • Sterowanie dowolną liczbą aparatów wykonawczych
 • Możliwość ręcznego sterowania aparatami wykonawczymi
 • Zaimplementowanie dowolnego diagramu łączeń
 • Uruchamianie agregatu prądotwórczego oraz kontrola gotowości do przyjęcia obciążenia
 • Sygnalizacja optyczna na panelu synoptycznym
 • Wyłączenie awaryjne lokalne
 • Wyłączenie pożarowe zdalne
 • Wizualizacja systemu na panelu HMI
 • Pełna diagnostyka systemu
 •  Rejestracja zdarzeń i alarmów
 • Ustawienia powiadomień SMS, mail
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym po dowolnym protokole komunikacyjnym
 • Układ SZR na bazie sterowników PLC wiodących producentów m. in.: Siemens, Schneider, Eaton.

Dzięki panelom operatorskim HMI wizualizacja układu HABER-SZR umożliwia natychmiastową ocenę stanu układu, ustawienie wartości czasów przełączania, odczyt informacji statystycznych, a także odczyt historii oraz aktualnych alarmów. Po uprzednim zalogowaniu do panelu możliwa jest zmiana nastawy czasów przełączania, opóźnienia startu i czas wybiegu generatora oraz zmiana parametrów  komunikacji.

Pobierz

Katalog produktów HABER Energia
*PDF

Poznaj klientów
którzy nam zaufali

Firma Hulanicki Bednarek Sp. z o.o. wyprodukowała i dostarczyła wysoko specjalizowane rozdzielnice elektryczne do obiektów o różnym charakterze działalności – od różnorodnych gałęzi przemysłu przez energetykę, obiekty komercyjne, po budownictwo mieszkaniowe.

Szerokie spectrum wykorzystania naszych rozwiązań jest możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia. Zespół projektowy przygotowujący dokumentację techniczną każdorazowo dostosowuje rozwiązania do warunków środowiskowych i lokalowych, w jakich będą pracować nasze rozdzielnice. Indywidualizacja rozwiązań oraz najwyższa jakość wykonania są naszymi atutami na rynku producentów urządzeń rozdziału energii niskiego i średniego napięcia. O zakresie zastosowań naszych rozdzielnic może świadczyć poniższe zestawienie naszych realizacji.

Apartamentowiec Złota 44

Inną ważna realizacją, tym razem z segmentu budownictwa komercyjnego, była dostawa rozdzielnic do budowanego apartamentowca Złota 44, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Złotej.

W zakres zamówienia wchodziło osiem rozdzielnic wykonanych w oparciu o system HABeR-XL na prąd znamionowy do In 2000A i stopniu szczelności IP31, kilka z tych rozdzielnic wyposażono dodatkowo w układy samoczynnego załączania rezerwy SZR.

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu

HABER ENERGIA Sp. z o.o jako renomowany producent bierze udział w realizacji dużych projektów budowlanych zapewniając kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń rozdziału energii. Do takich projektów należy m.in. budowa nowego sarkofagu nad uszkodzonym reaktorem Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, którego konstrukcja ma przykryć stare, betonowe zabezpieczenie zniszczonego przez wybuch czwartego reaktora. Produkując urządzenia najwyższej jakości, jesteśmy zadowoleni, że możemy brać udział w realizacjach o takiej randze.

Na potrzeby inwestycji w Czarnobylu od października 2015 do dziś trwają dostawy rozdzielnic nN, na tą chwilę dostarczyliśmy około 100 pól rozdzielnic głównych wykonanych w systemie HABeR-XLWR na prąd znamionowy do In 4000A o stopniu szczelności IP31 wraz z kilkudzesięciometrowym zestawem odpornych na drgania sejsmiczne, miedzianych szynoprzewodów HABeR-LDX. Odporność szynoprzewodów HABeR-LDX do 9 punktów w skali MSK-64 potwierdza otrzymany certyfikat UKRsepro.

Porozmawiajmy

Wiemy, że dobra komunikacja to podstawa oraz, że każdy detal się liczy, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Wspólnie ustalimy szczegóły zamówienia.

Ustawienia