Bezprzewodowy system detekcji i analizy przyrostów temperatury torów prądowych rozdzielnic elektrycznych nN i SN. 

HABER TERMguard przeszedł testy i badania w IEL w Warszawie. W naszych rozdzielnicach montowany jest na indywidualne zamówienie.

HABER TERMguard przeszedł testy i badania w IEL w Warszawie. W naszych rozdzielnicach montowany jest na indywidualne zamówienie.

Drugim systemem, który został przez nas opracowany we współpracy z naukowcami z Politechniki Lubelskiej  jest HABER TERMguard –  bezprzewodowy system detekcji i analizy przyrostów temperatury torów prądowych rozdzielnic elektrycznych nN i SN.

HABER TERMguard przeszedł testy i badania w IEL w Warszawie. W naszych rozdzielnicach montowany jest na indywidualne zamówienie. Coraz więcej naszych klientów zauważa korzyści płynące z jego instalacji. Uważamy to za właściwy kierunek, to innowacyjne rozwiązanie nie tylko precyzyjnie mierzy temperaturę ale dokonuje także analizy przyrostów i odnosi je do normatywnych wartości dopuszczalnych dla konkretnych punktów pomiarowych. Grafika na monitorze jednostki centralnej pokazuje aktualny stan przyrostów temperatury, które wyświetlają się dodatkowo w przypisanych kolorach. Poprzez zmianę kolejnych ekranów na wyświetlaczu, obsługa może szybko dotrzeć do miejsca czujnika sygnalizującego przekroczenie.

Temperatura ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy układu zasilania, dlatego głównym założeniem budowy układu był bieżący monitoring parametrów termicznych panujących w rozdzielnicy.

Zbyt wysoka temperatura w torze prądowym niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Zaliczyć można do nich: szybsze starzenie się elementów izolacyjnych, krótszą żywotność aparatury elektrycznej, luzowanie się połączeń skręcanych a w skrajnych przypadkach może powodować nawet niebezpieczeństwo pożaru.

HABER TERMguard składa się z:

  • Termometra wraz z rdzeniem
  • Koncentratora z anteną
  • Higrotermometru
  • Jednostki centralnej

HIGROTERMOMETR mierzy temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu rozdzielnicy i przesyła sygnał do koncentratora podobnie jak termometry/czujniki?, które monitorują poziom temperatury i wysyłają informacje drogą radiową.

Koncentrator odczytuje sygnały radiowe wysyłane przez aparaturę i przekazuje je do jednostki centralnej.

Jednostka centralna umożliwia wizualizację punktów pomiarowych. Na wyświetlaczu można sprawdzić aktualną temperaturę w wybranym punkcie.

Wygodną opcją jest również możliwość wyświetlenia wartości temperatur w postaci wykresów.

Zalety systemu:

  • Wizualizacja punktów pomiarowych w rozdzielnicy.
  • Możliwość wysyłania bieżących informacji do jednostki nadrzędnej.
  • Brak baterii zasilających termometry ( czy czujniki?). Czerpią one energię z pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w przewodniku.

System HABER TERMguard w połączeniu z drugim naszym autorskim systemem HABER-ARCguard dostępne są z naszymi systemami rozdzielnic nn: HABER-XL do 6300 A, HABER-XXL do 10000 A oraz SN: HABER-MSEBG do 24kV oraz HABER-sm6 do 36 kV. Rozdzielnice z tymi systemami „wczesnego reagowania” znacząco podnoszą bezpieczeństwo eksploatacji.

Ustawienia