Działanie 1.2 Badania celowe - informacje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.2 Badania celowe

Ustawienia